Forum 20 sep 2018 09.00

09:00: Bostadspolitiken efter valet. Finns det förutsättningar för en bred bostadspolitisk överenskommelse efter valet och vad skulle den kunna innehålla? Med Alice Teodorescu, politisk redaktör Göteborgs-Posten, Stig-Björn Ljunggren, statsvetare, och Anders Nordstrand, vd Sabo. Från 17/9. 10:00: Snabbtänkt - reflektioner från valrörelsen. DIREKT. En färsk rapport presenteras där över 80 forskare analyserar årets val och valrörelse. Medverkande: statsvetarna Jenny Madestam och Ann-Cathrine Jungar, Jesper Strömbäck, professor i journalistik, m fl. Arrangör: Mittuniversitetet. 12:00: Rapport. 12:03: Statsministern i EU-nämnden inför toppmöte. Statsminister Stefan Löfven (S) informerar och samråder med EU-nämnden inför det informella mötet mellan EU:s stats- och regeringschefer i Salzburg 19 - 20 september, då migration, inre säkerhet och brexit står på agendan. Från 19/9. 12:55: Politik i bokhyllan - Populistiska manifestet. Göran Greider intervjuas av Pontus Mattsson. Från 4/5. 13:10: Politiska veteraner - Sven Otto Littorin (M). Från Almedalen 1/7. 13:30: Hur minska risken för övergödning? Jordbruket har genomgått stora strukturförändringar. Diskussion om utvecklingen över tid och vilka insatser som behövs för att ytterligare minska växtnäringsläckage. Med Anders Wästfelt, universitetslektor i agrarhistoria, Stockholms Universitet och Eva Salomon, docent i markvetenskap, RISE. Arrangör: Briggen Tre Kronor och Stockholms universitets Östersjöcentrum. Från 5/9. 13:50: Torskens uppgång och fall. Vad behöver göras för att vi ska få ett miljömässigt hållbart fiske? Med Sara Hornborg, forskare RISE och Henrik Svedäng, docent i marin ekologi, Stockholms universitet. Arrangör: Briggen Tre Kronor och Stockholms universitets Östersjöcentrum. Från 5/9. 14:15: Kustturismens framväxt och påverkan på undervattensmiljön. Den kustnära turismen har ökat och med den även exploatering och båtliv. Hur påverkas marina livsmiljöer och den biologiska mångfalden? Diskussion med Klas Sandell, professor i kulturgeografi, Karlstads universitet, Sofia Wikström, docent i marinbiologi Östersjöcentrum, Stockholms universitet. Arrangör: Briggen Tre Kronor och Stockholms universitets Östersjöcentrum. Från 5/9. 14:40: Kemikalieanvändning och riskerna för havsmiljön. Tidigare begränsningar av farliga kemikalier har gjort att Östersjöns populationer av sälar och havsörnar har återhämtat sig. Men i dag håller inte kemikalielagstiftning och riskbedömning jämna steg. Med Cynthia de Wit, professor i analytisk kemi Stockholms universitet och Emma Undeman, miljökemist Stockholms universitet. Arrangör: Briggen Tre Kronor och Stockholms universitets Östersjöcentrum. Från 5/9. 15:10: En miljöspaning in i framtiden. Med Olle Torpman, doktor i filosofi Stockholms universitet, Hannah Kroksson, generalsekreterare LSU, Mikael Karlsson, forskare KTH och ledamot i Agenda2030-kommittén. Arrangör: Briggen Tre Kronor och Stockholms universitets Östersjöcentrum. Från 5/9. 15:55: Politik i veckan. Veckans viktigaste politiska händelser kommenteras. Från Morgonstudion. 16:00: Rapport. 16:05: Forum: Hänt i dag.