Forum Fre 19 okt 09.00

09:00: Frihamnen - social housing på svenska? I Frihamnen i Göteborg ska både kommunala och privata fastighetsbolag testa en ny modell för socialt blandat boende. I övriga Europa är ”social housing” vanligt men i Sverige har det mest använts som ett skällsord. Finns det skäl att prova nya lösningar? Arrangör: Fores. Från 9/10. 10:00: Lönebildning i en ny tid? Industrin sätter det så kallade märket i avtalsrörelsen. Krävs det en delvis ny modell för att lättare rekrytera personal till kvinnodominerade verksamheter med stor brist på arbetskraft? Nationalekonom Lars Calmfors presenterar en ny rapport som kommenteras av en ekonompanel och en panel med arbetsmarknadernas parter. Arrangör: 6F och Katalys. Från 15/10. 12:00: Rapport. 12:03: Motion och rörelse gör hjärnan stark. Anders Hansen, överläkare i psykiatri, berättar om hur gynnsamt hjärnan påverkas av motion och träning. Och att det aldrig är för sent. Arrangör: SR, SVT och SRF. Från 11/10. 13:05: Ny på jobbet. Vad vill den nytillträdde EU-parlamentarikern Anders Sellström (KD/EPP) med EU och vilka frågor blir viktigast inför EU-valet nästa år? Katia Elliott intervjuar på plats i EU-parlamentet i Bryssel. Från 16/10. 13:15: Mer välfärd för pengarna. En konferens om kommunernas utmaningar med jobb till nyanlända, bristen på kompetent arbetskraft, krympande skattebaser, skolor som inte fungerar mm. Vilka är de smarta lösningarna och kan kommunerna samarbeta? Arrangör: DN konferens. Från 16/10. 15:45: Politik i bokhyllan: Mammorna. Mödrar får sällan komma till tals. I Alexandra Pascalidous bok möter vi 20 mammor bosatta i Sveriges fattigaste och mest utsatta områden. Sharon Jåma intervjuar. Från 15/10. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.