Forum 20 nov 2018 09.00

09:00: Teknikföretagens konjunkturprognos - DIREKT. Teknikföretagens chefekonom Mats Kinnwall presenterar nya konjunkturrapporten Balansakt på recessionens rand. 09:30: Vilseledd och lurad - vad gör jag nu? Del ett av seminarium om bedrägerier mot äldre - om konsekvenserna, hur man förebygger och om rädslan för den digitala tekniken. Med bland andra Fredrik Reinfeldt, ordf Trygghetskommissionen. Arrangör: Polisen i samverkan med PRO, SPF seniorerna och Brottsofferjouren. Från 22/10. 11:25: Fd Trumprådgivare vill sprida populism i EU. Vita husets tidigare chefsstrateg, Steve Bannon, har skapat The Movement för att påverka EU i en högerpopulistisk riktning inför valet i maj nästa år. Hur kommer det att gå och hur ser högerpopulismens utbredning ut i Europa? Debatt mellan EU-parlamentarikerna Jasenko Selimovic (L/ALDE), Marita Ulvskog (S/S&D) och Jakop Dalunde (MP/Gröna gruppen). Programledare: Katia Elliott. Från 6/11. 11:45: Politik i bokhyllan: Landet utanför. Hur neutralt var Sverige egentligen under åren 1939-1940. I Europa rasade kriget, men i Sverige fortsatte vardagslivet. Henrik Berggren intervjuas av Erik Fichtelius. Från 7/11. 12:00: Rapport. 12:03: Den säkra staden - kris och terror. Hur rustar vi oss för nästa terrordåd? Med Stefan Hector, chef operativa enheten på NOA. Vad kan vi lära av sommarens bränder? Jakob Wernerman, operativ chef för MSB:s hantering av skogsbränderna 2018. Och så berättar Carl Magnus Rutherfalk, chef säkerhetsledningen Karolinska universitetssjukhuset, om sjukhusens framtida säkerhetsutmaningar. Arrangör: DN konferens. Från 12/11. 13:40: Är förbud av rasistiska organisationer möjligt? Vad säger juristerna och vad tycker de lagstiftande politikerna? Med Morgan Johansson (S), justitie- och inrikesminister, Fredrik Malm (L), m fl. Arrangör: Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA). Från 9/11. 14:55: Transporter på väg mot framtiden. Digitalisering, containercyklar och samlastning ger nya möjligheter att lösa varudistributionen. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet. Från seminariet Hållbara transporter 16/11. 16:00: Rapport. 16:05: Forum: Hänt i dag.