Forum Fre 7 dec 09.00

09:00: Öppet sammanträde om JO:s verksamhet. Öppet sammanträde i konstitutionsutskottet. Justitieombudsmännen överlämnar sin ämbetsberättelse till riksdagen och redogör för sin verksamhet 1 juli 2017 - 30 juni 2018. Från 22/11. 10:45: Politik i bokhyllan - Gud: återkomsten. Joel Halldorf skriver om religionens återkomst i Sverige och vad den betyder för politiken, vårt samhälle och våra liv. Pontus Mattsson intervjuar. Från 22/10. 11:00: Transporter på väg mot framtiden. Digitalisering, containercyklar och samlastning ger nya möjligheter att lösa varudistributionen. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet. Från seminariet Hållbara transporter 16/11. 12:00: Rapport. 12:03: Klimatmötet i Katowice. FN:s stora klimatmöte 2018 (COP24) hålls i Katowice i Polen, 2-14 december. Representanter för alla länder som har skrivit under klimatkonventionen ska förhandla om hur man går vidare för att möta klimathotet. Hur ska man kunna hålla den globala uppvärmningen under 2 grader? Sveriges klimatambassadör Lars Ronnås, meteorolog Martin Hedberg och SVT:s klimatreporter Calle Elfström reder ut begreppen. Programledare: Nike Nylander. 12:30: Hur mår jorden? Världsnaturfondens nya rapport om tillståndet för vår planet presenteras. Den visar att artmångfalden på jorden minskar dramatiskt och att trycket på naturresurserna ökar. Arrangör: WWF i samarbete med Centerpartiet och Socialdemokraterna. Från 30/10. 14:00: Massmedia - vart tog massan vägen? Vem gör nyheter för vem i framtiden? En diskussion om medier, räckvidd och perspektiv med Stefan Eklund, chefredaktör Borås Tidning, Elina Lehtomäki, professor Uleåborgs universitet, och Martin Holmberg, Medier & demokrati, Lindholmen Science Park. Arrangör: Hanaholmen. Från 27/9. 14:45: Ensamkommande flickor på väg in i samhället. En ny rapport visar att ensamkommande flickor har större svårigheter än pojkar i såväl skolan som arbetslivet och att många i vuxen ålder hamnar helt utanför integrationsprocessen. Medverkande: Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi och medförfattare till rapporten, m fl. Arrangör: Fores. Från 30/11. 15:45: Politik i bokhyllan: Landet utanför. Hur neutralt var Sverige egentligen under åren 1939 - 1940. I Europa rasade kriget, men i Sverige fortsatte vardagslivet. Henrik Berggren intervjuas av Erik Fichtelius. Från 7/11. 16:00: Rapport. 16:05: Forum: Hänt i dag.