Forum 17 dec 2018 09.00

09:00: Stefan Löfven håller jultal. Socialdemokraternas partiledare jultalar i Avesta. Från 16/12. 09:30: Hur lång pappaledighet ska man ha i EU?Just nu pågår trepartsförhandlingar om huruvida EU ska införa fyra månaders föräldraledighet vikt åt papporna. Vad skulle det få för konsekvenser i Sverige och är det bra eller dåligt? Diskussion mellan EU-parlamentarikerna Malin Björk (V/Vänstergruppen) och Anders Sellström (KD/EPP). Programledare: Niklas Svensson. Från 12/12. 09:45: Rumänien som ordförandeland.Vid årsskiftet tar Rumänien över som ordförandeland i EU och ska vara med och leda unionen det närmaste halvåret. Medverkande: EU-parlamentarikerna Jasenko Selimovic (L/ALDE) och Soraya Post (Fi/Socialdemokratiska gruppen). Programledare: Niklas Svensson. Från 12/12.10:00: Återrapport från EU-toppmöte. DIREKT.Återrapportering från Europeiska rådets möte i Bryssel i slutet av förra veckan då brexit, långtidsbudget och migration stod på agendan. 11:00: Riksdagen: Debatt om utskottens förslag. DIREKT.Riksdagen debatterar bland annat anslagen till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten samt inrättande av försvarsgrensstaber. 12:00: Rapport. 12:03: Riksdagen: Debatt om utskottens förslag. DIREKT.Riksdagsdebatten fortsätter. 13:15: Demokratins framtid. DIREKT.Den 17 december 1918 tog riksdagen beslutet om allmän och lika rösträtt. Med anledning av det hålls ett seminarium om demokratins utmaningar utifrån riksdagens antologi Demokratins framtid. Med statsvetarna Katarina Barrling, Ann-Chatrine Jungar, Sören Holmberg och Johan Hellström. samt justitierådet Thomas Bull. Arrangör: riksdagen. 14:45: Riksdagen: Debatt om utskottens förslag.Riksdagsdebatten fortsätter. 16:00: Rapport. 16:05: Forum: Hänt i dag.