Naturen som förebild Säsong 1 - Avsnitt 1: Ett liv utan vatten

Livet uppstod i vatten, allt liv är beroende av vatten. Trots detta finns arter som lever i områden där det aldrig eller sällan regnar. Vi möter arter som skapar vatten och andra som stänger ner livet i decennier när vatten saknas, och sedan startar upp livet igen med en droppe. Del 1 av 2: Ett liv utan vatten.