Forum Tor 14 jun 09.00

09:00: Debatt om journalistik och minoriteter - DIREKT. Riksdagsledamöterna debatterar inför beslut om nya former av mediestöd, ett är för att stärka lokal journalistik. Debatt även om krav på riktlinjer för kommunernas minoritetspolitik. 10:45: Forum: Politik och samhälle.11:00: Järvaveckan politikerpanel: Hälsa och omsorg. Debatt om bra och dålig vård. Moderator: Nedjma Chaouche, moderator. Deltagare: Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd Stockholm, Karin Rågsjö (V), vårdpol talesperson, Per Ramhorn (SD), sjukvårdspol talesperson, Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd Stockholm, Stina Sewén (FI), kommunfullmäktige Göteborg, Anna Starbrink (L), sjukvårdspolitisk talesperson, Gustav Hemming (C), regionplaneringslandstingsråd, Susanne Nordling (MP), oppositionslandstingsråd Stockholm. Arrangör: The Global Village. Från 10/6.11:50: Järvaveckan: Skola och utbildning - medborgarpanel. Skolresultaten i många utsatta områden sjunker och segregationen märks tydligt i klassrummet. Hur skapar man en skola där alla får samma möjlighet till god utbildning oavsett boendeort och bakgrund? Med Raija Ikonen, Enbackaskolan, Fadumone Osman, Rädda Barnen, Samrand Faik, Citizens Järva och Madeleine Opira, A Million Minds. Arrangör: The Global Village. 12:00-12:03: Rapport. 12:30: Järvaveckan: Skola och utbildning - näringslivspanel. Skolresultaten i många utsatta områden sjunker och segregationen märks tydligt i klassrummet. Hur skapar man en skola där alla får samma möjlighet till god utbildning oavsett boendeort och bakgrund? Med Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund, Robert Fahlgren, Lärarförbundet, Ann Lantz, KTH och Thomas Persson, Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH. Arrangör: The Global Village. 13:15: Järvaveckan: Skola och utbildning - politikerpanel. Skolresultaten i många utsatta områden sjunker och segregationen märks tydligt i klassrummet. Hur skapar man en skola där alla får samma möjlighet till god utbildning oavsett boendeort och bakgrund? Med Lotta Edholm (L), Daniel Riazat (V), Maria Stockhaus (M), Lisa Palm (Fi), m fl. Arrangör: The Global Village. 14:00: Statsministerns frågestund -DIREKT. Stefan Löfven (S) svarar på riksdagsledamöternas frågor.15:00: EU-samtal: Blir det någon ordning på migrationen? Hur och var ska EU ta hand om flyktingar? Samtal med EU-parlamentarikerna Cecilia Wikström (L), EU:s huvudförhandlare i frågan, mfl. Programledare: Katia Elliott. 15:15: Järvaveckan: Tal av Gustav Fridolin (MP). Miljöpartiets språkrör talar på Spånga IP. Arrangör: The Global Village. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt idag.