Gudstjänst på teckenspråk Gudstjänst på teckenspråk

Visuell gudstjänst på dövas villkor från Johannelunds kyrka i Linköping. Teckenspråkspräst Cecilia Nyberg tillsammans med elever från Manillaskolan i Stockholm. Medverkande: Cecilia Nyberg, elever från Manillaskolan.