Singlar Öppet arkiv Judisk gudstjänst

Gudstjänst i stora synagogan i Stockholm. Medverkande: Överrabbinen Morton Narrowe och kantorn Maynard Gerber.