O, hur saligt att få vandra Täby kyrkodansare

En rörelsehymn framförd av Täby kyrkodansare.