Forum Tis 29 maj 09.00

09:00: Pressträff Moderaterna - DIREKT. Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson och Tomas Tobé, Moderaternas rättspolitiska talesperson, presenterar nya förslag för en mer effektiv brottsbekämpning. 09:20: Riksbanken 350 år. Jubileumskonferens på temat "Centralbanker i går, i dag och i morgon". Med Torsten Persson, professor internationell ekonomi, Karolina Ekholm, statssekreterare och tidigare vice riksbankschef, Erkki Liikanen, centralbankschef Finlands Bank, Irma Rosenberg, tidigare vice riksbankschef, m fl. Arrangör: Riksbanken och riksdagsförvaltningen. 11:45: EU:s långtidsbudget - ska Sverige vara snålast i EU? Debatten om EU:s nya långtidsbudget är i full gång. Hur stor ska budgeten vara, vad ska pengarna användas till och hur ska Sverige agera? Med EU-parlamentarikerna Marita Ulvskog (S) och Christofer Fjellner (M), Susanna Kierkegaard, Aftonbladet, PM Nilsson, Dagens Industri och Susanne Palme, Sveriges Radio. Arrangör: Europaparlamentet i Sverige. 12:00: Rapport. 12:03: Forts. EU:s långtidsbudget - ska Sverige vara snålast i EU? 13:25: Debatt om svensk industri och stödet till solel - DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag. 15:40: PK Servicekontorsutredningens slutbetänkande. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) tar emot Servicekontorsutredningens slutbetänkande. Utredaren Mats Sjöstrand kommer bland annat lämna förslag på hur många nya servicekontor som ska öppna och vilka orter de ska ligga på. 16:00: Rapport. 16:05: Forum: Hänt i dag.