Innan brottet Tysk dokumentär från 2017.

Går det att förutse när, var och av vem ett brott kommer att begås? Med modern informationsteknik och alltmer sofistikerade algoritmer kan man idag göra detaljerade prognoser om framtida brott. Men tekniken förutsätter att våra personliga uppgifter kan samlas in och bearbetas. Vad händer om systemet gör fel och du blir oskyldigt beskylld för ett brott du inte kommer att begå?