Forum Mån 14 maj 09.00

09:00: Utfrågning om överförmyndare och förvaltare. Riksdagens civilutskott håller utfrågning. 11:10: Polariserat medieförtroende. Ett utdrag ur SOM-seminariet. Med medieforskare Ulrika Andersson. Arrangör: Göteborgs universitet. 11:30: Pressträff: Svensk finanspolitik 2018 - DIREKT. Finanspolitiska rådet presenterar rapporten Svensk finanspolitik 2018. 12:00: Rapport. 12:03: Ett samtal om politikens polarisering i Sverige. Statsvetaren Katarina Barrling och historikern Lars Trägårdh samtalar om polariseringen utifrån en intervju med den amerikanske professorn Jonathan Haith. Arrangör: SVT och Ersta Sköndal Bräcke Högskola. 13:00: Vad vill Jan Björklund (L) med EU? Inför höstens riksdagsval svarar partiledaren vad Liberalerna vill med EU. Programledare är Willy Silberstein. Arrangör: EU-kommissionens representation. 14:00: Hur sköter regeringen sin uppgift? Ett utdrag ur SOM-seminariet. Med statsvetaren Sören Holmberg. Arrangör: Göteborgs universitet. 14:20: Ska vi till Paris? Om framtidens arbetsmarknad. Seminarium om morgondagens arbetsmarknad. Med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), chefsekonom Bettina Kashefi, Svenskt Näringsliv, Lena Micko, ordf SKL, riksdagsledamot Jessica Polfjärd (M), LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR samt Anders Ferbe, ordförande i Valideringsdelegationen. Arrangör: Akademikerförbundet SSR. 15:45: Politik i bokhyllan: De små folkens historia. Den tidigare diplomaten Ingmar Karlsson berättar i sin bok om minoriteter i Europa. Pontus Mattsson intervjuar. 16:00: Rapport. 16:05: Forum: Hänt i dag.