Vetenskapens värld Säsong 28 - Ungas psykiska ohälsa

Allt fler unga känner oro och ångest. Nu menar den amerikanska forskaren Jean Twenge att användningen av smartphones och sociala medier ligger bakom. Men är telefonerna verkligen orsaken? Programledare Victoria Dyring.