Påven och pedofilerna Italiensk dokumentär från 2017.

Många hoppades att påve Franciskus skulle ta itu med katolska kyrkans många pedofilskandaler. Men tre år efter hans tillträde visar det sig att han gjort mycket lite: två av tre anklagade präster är fortfarande kvar i sina ämbeten, den utlovade speciella tribunalen finns inte och biskoparna instrueras fortfarande att inte anmäla misstänkta brott till myndigheterna.