Forum Tis 27 mar 09.00

09:00: Politik i bokhyllan: 1918. Året då Sverige blev Sverige. 1918 var ett dramatiskt år både i Europa och Sverige, med oroligheter, livsmedelsbrist och spanska sjukan som härjade. Men innan året var till ända hade Sverige beslutat om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Pontus Mattsson intervjuar författaren Per T Ohlsson. Från 13/9.09:15: EU: Högre matpriser eller färre bönder? Vad skulle det få för konsekvenser om EU bantade sin jordbruksbudget? Samtal i Bryssel med EU-parlamentarikerna Fredrick Federley (C) och Anna Maria Corazza Bildt (M) samt Ingrid Rydberg från LRF:s Brysselkontor. Programledare: Katia Elliott. Från 20/3.09:30: KI: Konjunkturläget. DIREKT. Prognoschef Ylva Hedén Westerdahl presenterar Konjunkturinstitutets prognos för arbetslöshet, sysselsättning, räntor, inflation, offentliga finanser mm, de kommande tre åren. 10:00: Pressträff om ett hållbart arbetsliv över tid. DIREKT. Delbetänkande överlämnas till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) av utredaren Anders Wallner.10:30: KU-utfrågning: Transportstyrelsens it-upphandling. DIREKT. Konstitutionsutskottets utfrågning fortsätter. Först ut att höras i dag är Anna-Karin Hatt, fd it- och energiminister (C).12:00: Rapport.12:03: KU-utfrågning: Transportstyrelsens it-upphandling. DIREKT. I dagens andra utfrågning i konstitutionsutskottet hörs Emma Lennartsson, fd statssekreterare statsrådsberedningen.13:00: Pressträff om Kevinfallet med anledning av polisens nya utredning. DIREKT.13:30: Riksdagsdebatter om skattefrågor. DIREKT. Riksdagen debatterar skatteutskottets förslag.16:00: Rapport.16:05: Forum: Hänt i dag.