Forum Tis 20 mar 09.00

Utfrågning om trygghet och studiero i skolan. Öppen utfrågning med representanter från utbildningsdepartementet, Skolverket, Skolinspektionen, skolor samt forskare. Första delen av ett längre seminarium. Arrangör: Riksdagens utbildningsutskott. 11:45: Kommer EU straffa Polen? Diskussion om hur EU ska hantera att Polen bryter mot unionens grundläggande demokratiska värden. Med Teresa Küchler, SvD, och Fredrick Federley (C/ALDE) Programledare: Katia Elliott. Från 31/1.