Forum Ons 14 mar 09.00

Integritetsskydd vid signalspaning och fiskeripolitik - DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag.