Forum Ons 7 mar 09.00

09:00: Integration, gymnasieskolan och vuxenutbildning. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag.10:00: Pressträff: självkörande fordon. DIREKT. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) tar emot utredningen om självkörande fordon som Jonas Bjelfvenstam presenterar.10:20: Riksdagsdebatterna fortsätter. DIREKT.