Prima primadonnor Kjerstin Dellert önskar Elisabeth Söderström

Melofantasi gerillan, kulturarbetets döttrar eller 'Om dagen vid mitt arbete'. Med Kjerstin Dellert och Elisabeth Söderström.