Forum Tis 27 feb 09.00

Brottsofferveckan: Polisens hantering av brottsdrabbade. Vilka skyldigheter har polisen gentemot de personer som drabbas av brott? Uppfylls dessa skyldigheter? Med Krister Sandkvist, polismästare Region Nord, Maria Agge, brottsofferhandläggare Polismyndigheten, Olga Persson, generalsekreterare Unizon, m fl. Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige. Från 19/2.11:00: Brottsofferveckan: Kriminalpolitisk debatt. Hur ser de olika partierna på situationen i Sverige, vilka problem finns och vad är lösningarna? Med riksdagsledamöterna och rättspolitiska talespersonerna Johan Hedin (C) och Adam Marttinen (SD). Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige. Från 19/2.