Forum Fre 23 feb 09.00

09:00: Hur mår världsekonomin? Seminariet Global ekonomisk utblick från det världsekonomiska forumet i Davos - om återhämtning, tillväxt och ekonomisk orättvisa. Med Christine Lagarde, chef Internationella valutafonden, Mark Carney, chef Bank of England, Haruhiko Kuroda, chef Bank of Japan, m fl. 10:00: Det gränslösa arbetslivet. Med digitaliseringen har gränsen mellan arbete och fritid delvis lösts upp. Jobbet inkräktar på fritiden och vi kollar Facebook på jobbet. Vilka effekter får det? Resultat från en pågående studie presenteras av Kristina Palm, forskare Karolinska Institutet, Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap Karlstad universitet och Calle Rosengren, universitetslektor i ergonomi Lunds universitet. Arrangör: Futurion. 11:00: Otryggheten ökar - hur vänder vi utvecklingen? Oron för brottsligheten ökar, enligt Nationella trygghetsundersökningen. Vilka åtgärder behövs för att skapa ett tryggare samhälle? Med Fredrik Reinfeldt, Trygghetskommissionen, Håkan Wall, polisens nationella operativa avdelning, Åsa Irlander Strid, Brå, Mats Galvenius, Larmtjänst, m fl. Arrangör: Trygghetskommissionen.