Skulptören Brixel K special.

Med anledning av Richard Brixels bortgång återpublicerar vi K specialen om honom från 2018. I Kina och i flera andra länder är han ett stort namn bland konstnärer och konstsamlare, och hans statyer har blivit offentliga verk. Han återkom som gästprofessor vid Tsinghua-universitetet som rankats som ett av världens bästa. Men trots sina internationella framgångar är det få svenskar som känner till Richard Brixel. Själv ansåg han sig inte vara en konstnär utan ett verktyg för någonting annat. Ett kall som hela tiden drev honom vidare mot högre mål.