Forum Tor 15 feb 09.00

09:00: Vägar till integration. Tre panelsamtal om integration: om digitaliseringens möjligheter, utrikesfödda kvinnors etablering och arbetsmarknadsintegration i hela Sverige. Med Gulan Avci (L), ordf Liberala kvinnor, Karl Wennberg, professor i företagsekonomi, Annika Londono, SKL, m fl. Arrangör: Fores och nätverket Uppdrag: Integration. 11:45: Pressträff: att bekämpa organiserad brottslighet. Finansminister Magdalena Andersson (S) och justitie- och inrikesminister Morgan Johannson (S) håller pressträff om ordning och reda i folkbokföringen för att bekämpa den organiserade brottsligheten.