Den 25/9 kommer vi att ta bort appen SVT Play från Windows Store. Läs mer om varför vi gör det och hur du kan fortsätta använda SVT Play, öppnar annan webbplats

Forum Tor 15 feb 09.00

09:00: Vägar till integration. Tre panelsamtal om integration: om digitaliseringens möjligheter, utrikesfödda kvinnors etablering och arbetsmarknadsintegration i hela Sverige. Med Gulan Avci (L), ordf Liberala kvinnor, Karl Wennberg, professor i företagsekonomi, Annika Londono, SKL, m fl. Arrangör: Fores och nätverket Uppdrag: Integration. 11:45: Pressträff: att bekämpa organiserad brottslighet. Finansminister Magdalena Andersson (S) och justitie- och inrikesminister Morgan Johannson (S) håller pressträff om ordning och reda i folkbokföringen för att bekämpa den organiserade brottsligheten.