Renskötare i Jotunheimen Avsnitt 4

I högfjällsområdet Jotunheimen har renskötarna Geir Egil, Jan och deras kollegor i Lom tamreinlag sin arbetsplats. Sista delen av 4. Det är höst i Jotunheimen och slakttiden är inne. Unga och gamla samlas för att delta i arbetet. Lom tamreinlag är ett av fyra icke-samiska arbetslag inom norsk renskötselnäring.