Lille Roy Upp och hoppa!

Upp och hoppa!. Roy är 5 år och en kille med stor fantasi. Den största skillnaden mellan Roy och andra barn i hans ålder är att han är tecknad.