Martina - med lust och glädje stor... Martina ut i livet.

1974 gjorde Tom Alandh det första programmet om Martina, flickan som hade en kromosom för mycket när hon föddes och därför fick Downs syndrom. Då var Martina fem år. Två år senare gör han en ny film om henne, och 1983 ännu en. När Martina sedan skulle ut i livet, som alla andra, gjorde Tom Alandh 1989 den fjärde filmen om Martina.