En pojke som Liam Dokumentär.

Det finns barn och ungdomar i Sverige som ingen verkar klara av - utåtagerande barn med psykiatrisk problematik. De flyttas runt mellan olika HVB-hem och Bup-mottagningar. I värsta fall hamnar de på på låsta ungdomshem. Liam är ett av dessa barn. På tre år har han tvingats flytta mellan olika vårdgivare 18 gånger. Han lever i ett ingenmansland där den vård som skulle hjälpa honom istället har gjort honom sämre.