Min sanning Sara Danius

Finns även som teckenspråkstolkat - spela Sara Danius

Anna Hedenmo intervjuar professor Sara Danius, som då var Svenska Akademiens ständiga sekreterare. Del 4 av 6.