Forum 22 nov 2017 09.00

Statens budget 2018 - rambeslutet. Riksdagen debatterar utskottens förslag.