Forum 16 nov 2017 09.00

09:00: Har nya svenskar förtroende för demokratin? DIREKT. Riksdagens konstitutionsutskott håller hearing på temat röstar utlandsfödda och vilket förtroende har de för de demokratiska institutionerna? Statsvetarna Jacob Sohlberg och Mikael Spång samt nationalekonomen Johanna Rickne deltar. 10:30: Statsministern i EU-nämnden. Statsminister Stefan Löfven (S) håller sammanträde med EU-nämnden inför sociala toppmötet i Göteborg. Från 15/11.11.30: Pressträff om delegation mot segration. Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S) presenterar vem som blir ny direktör för Delegation mot segregation samt delegationens uppdrag. DIREKT.

6:15:34
Test