Den 25/9 kommer vi att ta bort appen SVT Play från Windows Store. Läs mer om varför vi gör det och hur du kan fortsätta använda SVT Play, öppnar annan webbplats

Forum 15 nov 2017 09.00

09:00: Personlig integritet och politisk info i skolan - DIREKT. Riksdagsdebatter om utskottens förslag. 11:00: Pressträff: nationella minoritetsspråk - DIREKT. Utredningen "Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk" överlämnas till utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). 11:30: Riksdagsdebatterna fortsätter.