Forum 15 nov 2017 09.00

09:00: Personlig integritet och politisk info i skolan - DIREKT. Riksdagsdebatter om utskottens förslag. 11:00: Pressträff: nationella minoritetsspråk - DIREKT. Utredningen "Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk" överlämnas till utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). 11:30: Riksdagsdebatterna fortsätter.