Forum 13 nov 2017 09.00

09:00: Riksdagens frågestund. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson (S), EU- och handelsminister Ann Linde (S) och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) svarar på riksdagsledamöternas frågor. 10:15: Barns rätt till hälsa, trygghet och utveckling. Ett seminarium om hur man kan hjälpa barn som lever under svåra förhållanden i ekonomisk utsatthet. Medverkande: Annika Strandhäll (S), socialminister, Gustav Fridolin (MP), utbildningsminister, Nour El Refai, skådespelare och komiker m fl. Arrangör: Majblomman.