Plus granskar Vilken läkare ska man tro på?

Efter trafikolyckan – del 3 av 3. Försäkringsbolagens medicinska rådgivare tillmäts ofta extra specialkompetens när rätten bedömer vad trafikskadades långvariga problem beror på. Men hur stor vikt bör egentligen läggas vid den specialkurs som försäkringsläkarna genomgått?