Korta tv-historier Kurt Olssons television

På några minuter berättar vi grejen med klassiska tv-program.