Den 25/9 kommer vi att ta bort appen SVT Play från Windows Store. Läs mer om varför vi gör det och hur du kan fortsätta använda SVT Play, öppnar annan webbplats

Forum 14 sep 2017 09.00

09:00: Hållbara hav: Plast i havet och Östersjöns ekosystem. Hur nedskräpat är Östersjön och hur mår fiskebestånden där? Med Marie Löf, ekotoxikolog, Gustaf Almqvist, marinekolog m fl. Moderator: Maria Wetterstrand. Arrangör: Briggen Tre Kronor/Hållbara Hav och Östersjöcentrum vid Stockholms universitet. 09:20: Staden, landsorten och förtroendet för politiker. Seminarier om vad som lockar människor till en ort och om skiljelinjen mellan stad och landsbygd. Med Po Tidholm, journalist, Henrik Oscarsson, statsvetare m fl. Arrangör: Handelshögskolan Jönköping.