Viktigt meddelande till allmänheten: Information om skogsbränder på flera platser i landetLäs mer, öppnar annan webbplats

Forum 6 sep 2017 09.00

09:00: Hållbara hav: Plast i havet och Östersjöns ekosystem. Hur nedskräpat är Östersjön och hur mår fiskebestånden där? Med Marie Löf, ekotoxikolog, Gustaf Almqvist, marinekolog. Moderator: Maria Wetterstrand. Arrangör: Briggen Tre Kronor/Hållbara Hav och Östersjöcentrum vid Stockholms universitet. 10:00: Europaforum 2017: EU:s nya asylpolitik. Arbetet med att reformera EU:s gemensamma asylsystem pågår. Hur kommer de nya reglerna att påverka Sverige? Med migrationsminister Heléne Fritzon (S), EU-parlamentarikerna Cecilia Wikström (L) och Anna Hedh (S). Arrangör: Hässleholms kommun och Europaparlamentets informationskontor i Sverige. 11:30: Varför halkar pojkar efter i skolan? Flickor fortsätter att prestera bättre än pojkar i skolan. Resultaten i en ny rapport tyder på att könsskillnaderna är större i Sverige än i USA. Vad för könsskillnaderna med sig och vilka åtgärder krävs? Med rapportförfattaren Anna Sjögren, nationalekonom IFAU, Helene Öberg (MP), statssekreterare och Lina Axelsson Kihlblom, Skolkommissionen. Arrangör: SNS.