Helgmålsringning Avsnitt 34

Från Hejnums kyrka på Gotland. Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo talar om möjligheten att få börja om.