Kristin kommenderar Svensk långfilm från 1946

Huskorset Kristin kommer till en ung, trångbodd läkarfamilj med tre barn. Med sitt goda hjärta, riviga sätt och myckna skinn på näsan löser hon de flesta av familjens små vardagsproblem. Regi: Gustaf Edgren. I rollerna: Dagmar Ebbesen, Gunnar Björnstrand, Wanda Rothgardt, Olle Florin, John Elfström, Per Oscarsson m.fl.