Glimt av Norge Nybygge på Stiklestad

Slaget vid Stiklestad år 1030 är ett av de mest berömda i Norges historia. Idag är platsen kulturcentrum med museum, gravfält och egen utomhusteater. Här uppförs nu en ny byggnad i medeltida stil. Varje detalj görs för hand och det ska inte gå att hitta ett enda spår från moderna maskiner.