Svenska krusbär Elmer Diktonius

Bo Strömstedt läser, minns och berättar om stora ögonblick och lustfylla stunder med svenska poeter och deras texter. Denna gång: Elmer Diktonius.