Svenska krusbär Harriet Löwenhjelm

Del 9 av 10. Bo Strömstedt läser, minns och berättar om stora ögonblick och lustfylla stunder med svenska poeter och deras texter i en serie på tio program.