Konst som retat många Spiral åtbörd

Del 9 av 12. Bengt Lagerkvist berättar i detta avsnitt om ett konstverk av Arne Jones.