Konst som retat många Paradiset

Del 10 av 12. Bengt Lagerkvist berättar i detta avsnitt om ett konstverk av Niki de Saint Phalles och Jean Tinguely.