Gudstjänst på välfärdens bakgård En annorlunda gudstjänst från Linköping

En annorlunda gudstjänst hållen på Gärstads återvinningsanläggning i Linköping. Biskop Martin Lönnebo predikar och Sverker Linge är liturg. Musiker är Jörgen Ralphsson. Dikt läses av Boel Facks. Solosång av Karin Hansson.