Olika lön för lika jobb Diskussion kring jämställdhetslagens möjligheter och brister

Ett reportage som diskuterar jämställdhetslagens möjligheter och brister, från 1983.