Skymningsläge - Sverige under kalla kriget Svensk dokumentär från 2016

Sedan 1906 har Försvarsmakten producerat över 3500 timmar film- och informationsmaterial där man bland annat försökt visa hur en militär invasion av Sverige skulle kunna gå till. Med hjälp av det materialet får vi nu veta hur Sverige skulle ha agerat militärt och civilt om kriget kommit.