Helgmålsringning Avsnitt 18

Helgmålsringning från St Jakobs kyrka, Stockholm. Domprost Hans Ulfvebrand talar om vägen till livet.