Flodhäst vs krokodil Brittisk naturfilm från 2014.

Flodhästen och krokodilen delar vatten i Afrika och i regel är samlevnaden fredlig. Men när torkan sätter in och floderna krymper ökar spänningen.